Copyright © 2024 Verpleegzorg Nicole  /  privacyverklaring
“zelfde zorgverlener, zelfde tijd”

Zorgaanvraag

In Nederland is het mogelijk om verpleging, verzorging en begeleiding aan

huis te ontvangen. In 2015 is in het zorglandschap in Nederland veel

veranderd.

Globale wijzigingen op een rij sinds laatste zorgtransitie:

De wijkverpleegkundige kijkt met de cliënt naar de sociale kaart van de

cliënt alvorens wijkverpleging wordt opgestart.

De zorgindicatie bepaalt hoeveel tijd gemiddeld aan de zorg wordt

besteed. Indicaties worden meestal gesteld door de

wijkverpleegkundige.

Neem gerust contact op voor meer informatie!

Verpleging en verzorging wordt betaald uit de ziektekostenverzekering.

Begeleiding en huishoudelijke zorg wordt vergoed door het WMO waarbij een eigen bijdrage wordt berekend

door het CAK.

In sommige situaties wordt de zorg gefinancierd uit de WLZ, bijvoorbeeld als zorg 24 uur per dag zorg dichtbij

nodig is.

Verpleegzorg Nicole biedt PGB en Zorg in Natura. Afhankelijk van de algehele situatie van de cliënt, wordt hierin samen

met de cliënt een keuze gemaakt. Onder andere op basis van onze uitsluitingscriteria wordt beoordeeld of

Verpleegzorg Nicole de gewenste zorg kan verlenen.

Afspraken worden vastgelegd in een zorgplan en overeenkomst.

Copyright © 2024 Verpleegzorg Nicole  / privacyverklaring 
“zelfde zorgverlener, zelfde tijd”

Zorgaanvraag

In Nederland is het mogelijk om verpleging, verzorging

en begeleiding aan huis te ontvangen. In 2015 is in het

zorglandschap in Nederland veel veranderd.

Globale wijzigingen op een rij sinds laatste zorgtransitie:

De wijkverpleegkundige kijkt met de cliënt naar de

sociale kaart van de cliënt alvorens wijkverpleging

wordt opgestart.

De zorgindicatie bepaalt hoeveel tijd gemiddeld

aan de zorg wordt besteed. Indicaties worden

meestal gesteld door de wijkverpleegkundige.

Neem gerust contact op voor meer informatie!

Verpleging en verzorging wordt betaald uit de

ziektekostenverzekering.

Begeleiding en huishoudelijke zorg wordt vergoed

door het WMO waarbij een eigen bijdrage wordt

berekend door het CAK.

In sommige situaties wordt de zorg gefinancierd uit

de WLZ, bijvoorbeeld als zorg 24 uur per dag zorg

dichtbij nodig is.

Verpleegzorg Nicole biedt PGB en Zorg in Natura.

Afhankelijk van de algehele situatie van de cliënt, wordt

hierin samen met de cliënt een keuze gemaakt. Onder

andere op basis van onze uitsluitingscriteria wordt

beoordeeld of Verpleegzorg Nicole de gewenste zorg

kan verlenen.

Afspraken worden vastgelegd in een zorgplan en

overeenkomst.